Acklimatisera parkettgolvet

Acklimatisera

Vad bör du vara uppmärksam på när du lägger laminat ? Det är viktigt att du låter ditt nya laminatgolv acklimatiseras i rummet där du ska lägga det. Laminat kan expandera och krympa som alla andra naturliga material. Temperaturen på lagrings- eller grossisten där du köper laminatgolvet är mycket lägre än där du ska lägga golvet. Detta gör att laminatgolvet förbrukas snabbare. Sprickor kan då också utvecklas.

Hur acklimatiserar du laminat?

Se till att temperaturen i rummet där laminatet (i förpackningen) läggs är vid rumstemperatur. Detta kommer att vara cirka 19 grader. Placera sedan det packade laminatet bredvid varandra på golvet med ett utrymme på minst 6 cm mellan varje färg så att hela kostymen kan lufta. Lägg sedan det andra lagret vinkelrätt mot det första lagret, med ett avstånd på minst 6 cm från de angränsande förpackningarna. Laminatet måste acklimatiseras mellan två och fyra dagar innan du kan installera golvet. På detta sätt kan ingenting gå fel med acklimatisering. Så om du ska lägga det i sovrummet, se till att du låter golvet acklimatisera sig där.

Arbeta rent innan du lägger

För optimalt resultat, se till att utrymmet är så dammfritt som möjligt när du börjar lägga. Var uppmärksam! Gips skapar till exempel mycket fukt i rummet. Laminat absorberar fukt, vilket gör att skivorna expanderar. Om golvet installeras i detta tillstånd, kommer golvet att acklimatiseras efter installationen, vilket innebär att golvet kommer att krympa drastiskt efter installationen.

Lägg fuktfilm och undergolv

Applicera alltid fuktfilmen på underlaget först. Lägg sedan undergolvet på den. Se till att fuktfilmen är täckt. Den fuktfilmen kan överlappas för att säkerställa att filmen anbringas helt ogenomskinlig. Naturligtvis vara noga med valet av ditt undergolv.

Skapa rader

Du kan lägga laminatgolv per rad. Du klickar på alla plankorna tillsammans överst och klickar sedan på hela raden i föregående rad. Endast golv med ett enkelt klicksystem (vanligtvis kännbara med en blå kant i klickkanten) kan klickas samman per planka. Då behöver du inte klicka på hela den första raden tillsammans.

Urklipp och basbrädor

När du lägger, håll alltid ett urtag öppet vid alla väggar på 2 cm för att expandera golvet på sommaren och vintern när (golv) värmen är på. Basborden som du lägger mot väggen när du efterbehandlar täcker dessa öppna kanter helt. Se till att urtaget är mellan 8 och 9 mm. Limkanten på limplattorna kan sedan limmas fullständigt på laminatgolvet. Om skåran är större än 9 mm kan du inte fästa limkanten ordentligt på träet. Om skåran är mindre än 8 mm kanske urtaget inte är tillräckligt för att ordentligt anpassa golvets expansion vid temperaturskillnader. Golvet kan sedan bula ut om temperaturen ökar för högt.

Vi som golvläggare i Göteborg kan lägga golvet åt dig då det inte är en speciellt enkel uppgift. Kontakta oss så kan vi diskutera dina golvplaner vidare.